แคลอรี่เครดิตฟิต

แคลอรี่เครดิตฟิต สู้หมอ ผนึกกำลัง 77 จังหวัดทั่วไทย

แคลอรี่เครดิตฟิต

แคลอรี่เครดิตฟิต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศไทยผนึกกำลังร่วมกับกรรมาธืการ การกีฬา วุฒิสภา ระดมพลังสะสม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” เฟ้นหา 7 จังหวัดที่มีผู้รักการออกกำลังกายสูงสุดของประเทศไทย

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ของวุฒิสภา เปิดเผยว่าจากการที่ได้มีการขยายผลกิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมออีพี 2 ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม และจะไปสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยความร่วมมือของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอEP2 นี้อย่างทั่วถึง

ทางคณะทำงานในโครงการจึงได้รณรงค์เชิญชวนให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเฟ้นหา 7 จังหวัดทีมีประชากรในจังหวัดต่างๆ ได้เข้าร่วมออกกำลังกายและได้ส่งแคลอรี่ที่ได้จากการออกกำลังกายมาสะสมเพื่อจัดหาเครื่องไฮโฟล์วอ๊อกซิเจน มามอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดของตนที่ยังขาดแคนในการรักษาผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19)

โดยทางคณะทำงานได้มีการประสานงานกับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดของตนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้มีตัวแทนจากทุกจังหวัดมาร่วมเฟ้นหา 7 จังหวัดที่มีประชาชนรักการออกกำลังกายสูงสุดของประเทศไทย

โดย 7 จังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ อีพี 2  สูงสุดทั้ง 7 จังหวัดนี้จะได้รับเครื่องไฮโฟล์วอ๊อกซิเจนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนหนึ่งเครื่องต่อจังหวัด เพื่อจัดมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าวในจังหวัดของตนต่อไป

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยที่จะได้ช่วยกันรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดของตนทุกคนที่ยังไม่ได้แอดไลน์ “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” ได้ร่วมกันแอดไลน์และส่งจำนวนแคลอรี่เครดิตที่ได้จากการออกกำลังกายของทุกคนมาร่วมสะสมให้ครบทุกๆ หนึ่งล้านแคลอรี่เพื่อจะได้เครื่องไฮโฟล์วอ๊อกซิเจนมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนต่อไป

  • อัพเดทข่าวสารกีฬารายวัน ได้ที่ Game Hall Casino
  • ขอบคุณสาระข่าวกีฬา จาก www.siamsport.co.th

By erapong