Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ufabetvillage.com ที่ผู้ใช้งานทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจ และอ่านให้ละเอียด ก่อนที่จะใช้บริการ โดยจะมีนโยบายอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์มีการรักษาความปลอดภัยที่สูง โดยเราได้จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การจัดเก็บข้อมูล , การบริหาร รวมไปถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ผู้ใช้งานส่งมาในช่องทางการสมัครสมาชิก ไม่ว่าเป็น ชื่อ – นามสกุล , อีเมล , ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่เราได้รับมาจากผู้ใช้บริการ ผ่านการทำรายการต่าง ๆ ซึ่งทางเว็บไซต์ได้ใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีระบบการติดตามอื่น ๆ

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่เว็บไซต์ได้รวบรวมมาทั้งหมด จะถูกนำมาพัฒนาเว็บไซต์ อย่างเช่น การตลาด , การปฏิบัติตามกฎหมาย , การส่งข่าวสาร , โปรโมชั่นต่าง ๆ

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น หรือกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และต้องได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลของผู้ใช้งานทุกท่าน ทางเราได้เก็บไว้เป็นอย่างดี ด้วยมาตรการความปลอดภัยที่สูง และการบริหารที่เหมาะสม

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้บริการ ทางเรามีการตรวจสอบข้อมูลอยู่ตลอดเวลา หากมีการค้นพบแล้วเจอข้อมูลเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเราจะลบข้อมูลนั้นออกโดยทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

คุณมีสิทธิ์เข้าถึงการแก้ไข และลบข้อมูลส่วนตัว หากคุณต้องการใช้สิทธิ์นี้ กรุณาติดต่อไปที่ contact@ufabetvillage.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อไรก็ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบพร้อมกันที่เว็บไซต์ ufabetvillage.com

 • การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ contact@ufabetvillage.com สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้รับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2016

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปล ทางเว็บไซต์ ufabetvillage.com ถือว่าเวอร์ชันภาษาไทย จะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อไรก็ตามที่เห็นสมควร